Privacybeleid

La Bella Cucina, gevestigd aan Walstraat 25 4381ED Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://labellacucina.nl/privacybeleid/
Walstraat 25 4381ED Vlissingen
0118 853620

Persoonsgegevens die wij verwerken

La Bella Cucina verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Payment processor Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel maakt La Bella Cucina gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt de volgende gegevens van een klant: naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek via PostNL/ DHL

Als er een bestelling wordt geplaatst, is het de taak van La Bella Cucina om het pakket bij de klant te laten bezorgen. La Bella Cucina maakt gebruik van de diensten van PostNL of DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat de naam, het adres en de woonplaatsgegevens van de klant met PostNL of DHL worden gedeeld. PostNL/ DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL/ DHL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/ DHL gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Nieuwsbrieven via Mailchimp

Websitebezoekers kunnen zich met een e-mailadres inschrijven voor de nieuwsbrief van La Bella Cucina. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. In elke nieuwsbrief staat een persoonlijke afmeldlink waarmee de aanmelding direct stopgezet kan worden. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt de e-maildienst Mailchimp gebruikt. Het e-mailadres zal derhalve aan MailChimp worden verstrekt en bewaard.
WooCommerce klanten worden nooit automatisch aan de mailinglist toegevoegd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via winkel@labellacucina.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

La Bella Cucina verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • La Bella Cucina analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

La Bella Cucina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

La Bella Cucina deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. La Bella Cucina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt La Bella Cucina jouw persoonsgegevens aan andere derden, dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La Bella Cucina gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. La Bella Cucina gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar winkel@labellacucina.nl. Om misbruik te voorkomen kan La Bella Cucina de klant vragen om zich te identificeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De webshop van La Bella Cucina is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die een klant ten behoeve van de dienstverlening aan La Bella Cucina beschikbaar stelt, worden met WooCommerce gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot klantgegevens om eventuele (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

La Bella Cucina neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van La Bella Cucina wordt gehost op een beveiligde server in Nederland. De communicatie met deze server vindt plaats via SSL, zodat alle data-uitwisseling versleuteld plaats vindt. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via winkel@labellacucina.nl.